"shadow points" — Słownik kolokacji angielskich

shadow points kolokacja
Popularniejsza odmiana: Shadow points
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): punkty cienia
  1. shadow rzeczownik + point czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Shadow looked beyond him and pointed to an open door.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo