"Shadow points" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow points kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Punkty cienia
  1. shadow rzeczownik + point czasownik
    Luźna kolokacja

    The Shadow looked beyond him and pointed to an open door.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo