"send the ball" — Słownik kolokacji angielskich

send the ball kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij piłkę
  1. send czasownik + ball rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The first contact sent the ball over the fence on the third base side.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo