ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"send tanks" — Słownik kolokacji angielskich

send tanks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij zbiorniki
  1. send czasownik + tank rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Israel sends aircraft and tanks to hit buildings used by extremists.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo