ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"send power" — Słownik kolokacji angielskich

send power kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij moc
  1. send czasownik + power rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The machinery sending power through these doesn't sound very healthy.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo