"send patients" — Słownik kolokacji angielskich

send patients kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij pacjentów
  1. send czasownik + patient rzeczownik
    Silna kolokacja

    Throughout the country, towns hold fund-raising events to help send dying patients to him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo