"allow patients" — Słownik kolokacji angielskich

allow patients kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozwól pacjentom
  1. allow czasownik + patient rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Not every site allowed patients to enter insurance coverage information.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo