eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"send officials" — Słownik kolokacji angielskich

send officials kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij urzędników
  1. send czasownik + official rzeczownik
    Silna kolokacja

    General Motors, which has led lobbying efforts against higher federal fuel economy standards, sent lower-level officials.