"send mailings" — Słownik kolokacji angielskich

send mailings kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij wysyłki
  1. send czasownik + mailing rzeczownik
    Luźna kolokacja

    We've sent mailings to different towns, trying to get mothers to drive.

    Podobne kolokacje:

podobne do "send mailings" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "send mailings" po angielsku

czasownik