ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"wysyłać maile" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wysyłać maile" po polsku

"wysyłać maile" — Słownik kolokacji angielskich

send e-mails kolokacja
  1. send czasownik + e-mail rzeczownik = wysyłać maile
    Bardzo silna kolokacja

    So they sent E-mail to everyone on the school list.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo