"send articles" — Słownik kolokacji angielskich

send articles kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij artykuły
  1. send czasownik + article rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    From time to time he would send articles on conditions there to Cleveland newspapers.

powered by  eTutor logo