"send ahead" — Słownik kolokacji angielskich

send ahead kolokacja
Popularniejsza odmiana: sent ahead
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij naprzód
  1. send czasownik + ahead przysłówek
    Luźna kolokacja

    I thought they must have been sent ahead from the third army.