"send a number" — Słownik kolokacji angielskich

send a number kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij liczbę
  1. send czasownik + number rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They have now sent a number of ships to Halvm6rk.

powered by  eTutor logo