"sell sports" — Słownik kolokacji angielskich

sell sports kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapewnij powodzenie sportom
  1. sell czasownik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Mr. Petras also suggested that the company sell its shirts in department stores as well as sports pro shops.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo