"scratch one's way" — Słownik kolokacji angielskich

scratch one's way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zadrapanie czyjś droga
  1. scratch czasownik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She scratched her way to standing and dashed to help him.

    Podobne kolokacje: