"score several times" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zdobądź punkt kilkakrotnie
  1. score czasownik + time rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He scored six times for the club in his first season.

    Podobne kolokacje:

podobne do "score several times" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "score several times" po angielsku — Słownik polsko-angielski

przysłówek
inne