ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"score" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

score czasownik

score + rzeczownik
Kolokacji: 54
score several goals • score several runs • score several touchdowns • score a century • score several times • score a hat-trick • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 23
5. score several times = zdobądź punkt kilkakrotnie score several times
  • He scored six times for the club in his first season.
  • Since then, he played over 170 games and scored more than 40 times.
  • However, he scored just four times during the rest of the season.
  • He scored six times, including three in the final group stage.
  • He scored 16 times from 19 youth games in 1998-99.
  • King scored 7 times during the 2012/13 season in 48 games.
  • He scored four more times in June, including a double on the 25th.
  • With the jersey number 10 he scored 80 times for the boys from Main.
  • Colorado then scored three more times in the final period.
  • He also scored 13 times in 29 reserve team games.
8. score several seconds = zdobywać punkt kilka sekund score several seconds
9. score a penalty = zdobyć bramkę z rzutu karnego (w piłce nożnej) score a penalty
11. score a duck = zdobywać punkt kaczka score a duck
12. score a hit = zdobyć punkt, trafić, odnieść sukces score a hit
14. score a total = zdobywać punkt suma score a total
17. score a rating = zdobywać punkt wskaźnik score a rating
20. score several wins = wynik kilka zwycięstw score several wins
21. player to score = gracz do wyniku player to score
22. score a finish = zdobywać punkt koniec score a finish
23. score several percent = wynik kilka procent score several percent
czasownik + score
Kolokacji: 17
fail to score • manage to score • try to score • go to score • score before being dismissed • ...
score + przyimek
Kolokacji: 45
score on • score against • score off • score by • score at • ...
score + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 42
score twice • score high • score well • score once • later score • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.