"save women" — Słownik kolokacji angielskich

save women kolokacja
Popularniejsza odmiana: save a woman
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uratuj kobiety
  1. save czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I have worked very hard to save women on occasion.

    Podobne kolokacje: