"save a woman" — Słownik kolokacji angielskich

save a woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uratuj kobietę
  1. save czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I have worked very hard to save women on occasion.

    Podobne kolokacje: