"save one's company" — Słownik kolokacji angielskich

save one's company kolokacja
Popularniejsza odmiana: save the company
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oszczędzać czyjś spółka
  1. save czasownik + company rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And yet she could think of no other way to save the company.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo