"save the company" — Słownik kolokacji angielskich

save the company kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uratuj spółkę
  1. save czasownik + company rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    And yet she could think of no other way to save the company.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo