"satisfactory explanation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zadowalające wyjaśnienie
  1. satisfactory przymiotnik + explanation rzeczownik
    Silna kolokacja

    But now, look at the matter from the other side, and see how much less satisfactory the alternative explanation is.

powered by  eTutor logo