"satisfactory result" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pomyślny rezultat
  1. satisfactory przymiotnik + result rzeczownik
    Silna kolokacja

    "The way we're dealing with the problem now is not getting satisfactory results for either side."

powered by  eTutor logo