"sadzawka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sadzawka" po polsku — Słownik angielsko-polski

sadzawka

3D Pond screensaver 1.1 enjoying your pond,
rzeczownik
 1. pool ***
  • sadzawka, mały staw [COUNTABLE]
   There is a small pool in the park. (W parku jest mała sadzawka.)
   My dog likes swimming in a pool behind our house. (Mój pies lubi pływać w małym stawie za naszym domem.)
 2. pond **
  • staw, sadzawka [COUNTABLE]
   They have a small pond in the garden. (Oni mają mały staw w ogrodzie.)
   He grabbed me and threw me into the pond. (On mnie chwycił i wrzucił do stawu.)
 3. drinking hole
  • sadzawka (np. na pustyni)

Powiązane zwroty — "sadzawka"

czasownik
sadzić = plant +3 znaczenia
rzeczownik
phrasal verb
Zobacz także: sadzawka Siloe