"run mainly" — Słownik kolokacji angielskich

run mainly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobiegnij głównie
  1. run czasownik + mainly przysłówek
    Zwykła kolokacja

    The trams ran mainly in the east and north of the city.

    Podobne kolokacje: