"ridden together" — Słownik kolokacji angielskich

ridden together kolokacja
Popularniejsza odmiana: ride together
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pojechać razem
  1. ride czasownik + together przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    We ride together and take a run as a family every morning.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo