"return the favor" — Słownik kolokacji angielskich

return the favor kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odwzajemnij przychylność
  1. return czasownik + favor rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But don't think I'm not going to try to return the favor next time.

    Podobne kolokacje: