PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"return" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

return czasownik

return + rzeczownik
Kolokacji: 119
return calls • return fire • return messages • return one's attention • return one's smile • return one Member • return several percent • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 40
3. return messages = wiadomości powrotne return messages
7. return several percent = wracać kilka procent return several percent
11. return officer = funkcjonariusz rewanżowy return officer
12. return one's look = wracać czyjś spojrzenie return one's look
13. return an interception = zwróć przechwycenie return an interception
15. return a punt = zwróć łódź płaskodenną return a punt
16. return the favor = odwzajemnij przychylność return the favor
  • But don't think I'm not going to try to return the favor next time.
  • Maybe if she gave him something, he would return the favor.
  • He had done so much for me, I would be happy to return the favor.
  • "And I see no reason why we should not return the favor."
  • But just so you know, we're going to return the favor.
  • Now will they please return the favor and come back home?
  • "We must figure out a way to return the favor."
  • "One day I may return the favor you did me."
  • I raised my glass, more than happy to return the favor.
  • It was nice, for a change, to be able to return the favor.
19. desire to return = pragnienie by wrócić desire to return
20. return control = kontrola rewanżowa return control
21. decision to return = decyzja wrócić decision to return
22. return one's body = wracać czyjś ciało return one's body
23. return several yards = zwróć kilka jardów return several yards
24. return letters = listy powrotne return letters
25. time to return = czas do powrotu time to return
27. return veterans = weterani powrotni return veterans
28. return power = moc powrotna return power
29. return property = własność powrotna return property
30. return one's love = wracać czyjś miłość return one's love
31. return one's feelings = wracać czyjś uczucia return one's feelings
32. chance to return = okazja by wrócić chance to return
33. return the compliment = odwzajemnić komplement return the compliment
34. return the ball = zwróć piłkę return the ball
36. return a passport = zwracaj paszport return a passport
37. return home = powrót do domu return home
38. return one's grin = wracać czyjś uśmiech return one's grin
39. return items = rzeczy powrotne return items
40. return refugees = uchodźcy powrotni return refugees
czasownik + return
Kolokacji: 96
keep returning • begin returning • convince to return • return after missing • plan to return • scheduled to return • refuse to return • ...
return + przyimek
Kolokacji: 61
return to • return from • return following • return until • return after • ...
return + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 128
eventually return • finally return • return safely • return briefly • return shortly • return home • slowly return • quickly return • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.