BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"return one's smile" — Słownik kolokacji angielskich

return one's smile kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wracać czyjś uśmiech
  1. return czasownik + smile rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He did not return the smile, and fell in behind her without a word.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo