"win favor" — Słownik kolokacji angielskich

win favor kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przysługa zwycięstwa
  1. win czasownik + favor rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I think there was a hope the move would win popular favor, too.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo