"favor" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

favor rzeczownik

rzeczownik + favor
Kolokacji: 4
party favor • Derrick Favor • Suzy Favor • court favor
czasownik + favor
Kolokacji: 56
gain favor • win favor • lose favor • find favor • work in one's favor • rule in one's favor • decide in one's favor • return the favor • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 20
1. find favor = cieszyć sie aprobatą, znajdować poparcie find favor
8. return the favor = odwzajemnij przychylność return the favor
  • But don't think I'm not going to try to return the favor next time.
  • Maybe if she gave him something, he would return the favor.
  • He had done so much for me, I would be happy to return the favor.
  • "And I see no reason why we should not return the favor."
  • But just so you know, we're going to return the favor.
  • Now will they please return the favor and come back home?
  • "We must figure out a way to return the favor."
  • "One day I may return the favor you did me."
  • I raised my glass, more than happy to return the favor.
  • It was nice, for a change, to be able to return the favor.
9. seek favors = zabiegaj o przysługi seek favors
11. owe a favor = zawdzięczaj przychylność owe a favor
12. fall from favor = wypaść z łask, popaść w niełaskę fall from favor
13. ask a favor = poproś o przysługę ask a favor
14. grant favors = przysługi dotacji grant favors
15. turn in one's favor = położyć się spać czyjś przysługa turn in one's favor
16. enjoy the favour = ciesz się przysługą enjoy the favour
17. find in one's favor = znajdować czyjś przysługa find in one's favor
18. receive favors = otrzymaj względy receive favors
19. show favor = przysługa widowiska show favor
20. regain favor = odzyskaj przysługę regain favor
przymiotnik + favor
Kolokacji: 28
special favor • sexual favor • great favor • small favor • political favor • big favor • personal favor • ...
przyimek + favor
Kolokacji: 11
of favor • from favor • for favors • with favor • in one's favor • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.