"rule in one's favor" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zasada w czyjś przysługa
  1. rule czasownik + favor rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    At the time, I asked her why she didn't just rule in his favor.

    Podobne kolokacje: