BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"resume operations" — Słownik kolokacji angielskich

resume operations kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejmij na nowo operacje
  1. resume czasownik + operation rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    When peace came, the company was one of the first to resume operations in China.

powered by  eTutor logo