BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"resume negotiations" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "resume negotiations" po angielsku

"resume negotiations" — Słownik kolokacji angielskich

resume negotiations kolokacja
  1. resume czasownik + negotiation rzeczownik = podjąć na nowo rokowania
    Bardzo silna kolokacja

    For all their complaining, though, both sides resumed negotiations today.

powered by  eTutor logo