"require the company" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: require companies
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymagaj spółka
  1. require czasownik + company rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He wants to require companies that don't cover their workers to pay into a fund.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo