"require companies" — Słownik kolokacji angielskich

require companies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymagaj spółki
  1. require czasownik + company rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He wants to require companies that don't cover their workers to pay into a fund.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo