"require several time" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: time required
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymagać kilka czas
  1. require czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Three years was the time required to go through the high school.

    Podobne kolokacje: