"time required" — Słownik kolokacji angielskich

time required kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas wymagał
  1. require czasownik + time rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Three years was the time required to go through the high school.

    Podobne kolokacje: