"represent a way" — Słownik kolokacji angielskich

represent a way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): reprezentuj drogę
  1. represent czasownik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The regional plan, she said, simply represents a better way of doing business.

    Podobne kolokacje: