"relieve eyes" — Słownik kolokacji angielskich

relieve eyes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przynieś ulgę w oczach
  1. relieve czasownik + eye rzeczownik
    Silna kolokacja

    Antihistamines help relieve watery eyes, itchy eyes/nose/throat, runny nose, and sneezing.

    Podobne kolokacje: