"released nationally" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolniony na szczeblu centralnym
  1. release czasownik + nationally przysłówek
    Luźna kolokacja

    It is to be released nationally on Feb. 12.

powered by  eTutor logo