"release several books" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: release a book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydaj kilka książek
  1. release czasownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Fifteen years later he released a book about his experiences.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo