"release reports" — Słownik kolokacji angielskich

release reports kolokacja
Popularniejsza odmiana: release a report
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): raporty zwalniające
  1. release czasownik + report rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They hope to release their report within the next two weeks.

powered by  eTutor logo