ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"release a report" — Słownik kolokacji angielskich

release a report kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydaj raport
  1. release czasownik + report rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They hope to release their report within the next two weeks.

powered by  eTutor logo