"release one's report" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: release a report
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolnienie czyjś raport
  1. release czasownik + report rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They hope to release their report within the next two weeks.

powered by  eTutor logo