"release one's plan" — Słownik kolokacji angielskich

release one's plan kolokacja
Popularniejsza odmiana: release a plan
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolnienie czyjś plan
  1. release czasownik + plan rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The administration is expected to release its plan this month.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo