"release a plan" — Słownik kolokacji angielskich

release a plan kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydaj plan
  1. release czasownik + plan rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The administration is expected to release its plan this month.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo