"release amounts" — Słownik kolokacji angielskich

release amounts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ilości zwalniające
  1. release czasownik + amount rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In 1972 the plant was found to be releasing high amounts of lead into the air and ground surrounding the plant.

powered by  eTutor logo