"regular setting" — Słownik kolokacji angielskich

regular setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): regularne ustawienie
  1. regular przymiotnik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Sometimes they get lost in the regular setting," Mr. Visiedo said of students from abroad.

    Podobne kolokacje: