"recruit directly" — Słownik kolokacji angielskich

recruit directly kolokacja
Popularniejsza odmiana: recruited directly
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rekrutuj bezpośrednio
  1. recruit czasownik + directly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Many of the subjects were also directly recruited from nursery schools.

powered by  eTutor logo